Brak możliwości rejestracji mapy na urządzeniu

Przyczyn może być kilka, m.in.:
1. Pomyłka przy wpisywaniu numeru licencji.

Prosimy zwrócić uwagę na najczęściej popełniane pomyłki cyfr i liter: 0/O/Q, 1/i/L, 2/Z, 3/8/B, 5/S, 6/G, N/H. Częstym błędem jest również zamiana kolejności dwóch kolejnych znaków. We wszystkich stosowanych przez nas kodach nie ma znaczenia czy wpisuje się małe, czy duże litery.

2. Zmiana urządzenia lub karty pamięci.

- Licencja zawsze przypisana jest do jednej, konkretnej karty SD, urządzenia, lub komputera PC. Dlatego prosimy zawsze aktualizować AutoMapę na dokładnie tym samym sprzęcie co poprzednio. - Jeżeli licencja nie może zarejestrować się po przypisaniu jej do urządzenia, polecamy spróbować rejestracji do karty i odwrotnie - czasem zdarzają się pomyłki podczas przypisywania licencji.

3. Zmiana oprogramowania sterującego urządzeniem, lub serwis.

- Jeżeli po aktualizacji firmware lub pobycie urządzenia w serwisie, licencji nie można zarejestrować, prosimy o kontakt. W takim wypadku zdarza się zmiana numeru identyfikacyjnego urządzenia i konieczne jest odblokowanie licencji. - Jeżeli użytkownik przez cały okres korzystania z programu podaje dokładnie te same dane, to (maksymalnie 1 raz na 6 miesięcy) w przypadku wymiany sprzętu następuje automatyczne odblokowanie. W razie konieczności wcześniejszego przeniesienia licencji prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej (patrz poniżej).

4. Problemy z połączeniem sieciowym.

- Problem może być lokalny lub po stronie sieci Internet. Standardowe firewalle przepuszczają dane rejestracyjne, ale zdarzają się wyjątki. Należy zmienić ustawienia sieciowe (najczęściej pomaga wyłączenie firewalla na czas rejestracji mapy) lub poprosić o pomoc administratora sieci. - Rejestracja przez serwer proxy niestety zazwyczaj się nie udaje, dlatego polecamy skorzystać z bezpośredniego połączenia z siecią. Z naszych doświadczeń wynika, że najwięcej problemów występuje w dużych, mocno zabezpieczanych sieciach firmowych - w takim wypadku polecamy zarejestrować mapę z domu, kafejki internetowej lub przez moduł (GSM) o ile urządzenie jest w niego wyposażone.